Zaprawa FP Mortar

Zaprawa FP Mortar zapewnia przywrócenie właściwości ognioodpornych w konstrukcjach ścian elastycznych, sztywnych oraz stropów w miejscach, gdzie znajdują się przejścia różnego rodzaju kabli, kanałów oraz rur metalowych, kompozytowych i plastikowych. Ściany elastyczne powinny mieć grubość min. 100 mm, natomiast ściany i stropy sztywne min. 150 mm. Zaprawa FP Mortar powinna być stosowana do przepustów o maksymalnych wymiarach 1200 x 2400 mm, co odpowiada otworowi okrągłemu o średnicy Ø 192 cm. Całkowita powierzchnia zajmowana przez instalację nie może być większa niż 60% całkowitej powierzchni przekroju przejścia instalacyjnego. Minimalny odstęp pomiędzy przylegającymi przejściami powinien wynosić 20 cm. Przez otwór może przechodzić kilka różnych instalacji, nie mogą się one jednak znajdować bliżej nic 30 mm od krawędzi uszczelnienia lub innych instalacji.DOKUMENTY DO POBRANIA:
Art. nr. 0893 302 220 – objętość 20 l


Sprawdź produkt w sklepie internetowym
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury stalowe w izolacji z wełny mineralnej do Ø 219 mm.

• Rury stalowe w izolacji z wełny mineralnej do Ø 219 mm.

• Rury miedziane w izolacji z wełny mineralnej do Ø 54 mm.


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach elastycznych o minimalnej grubości 100 mm:
• Rury stalowe w izolacji z wełny mineralnej do Ø 219 mm.

• Rury miedziane w izolacji z wełny mineralnej do Ø 54 mm.


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w stropach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury stalowe do Ø 16 mm.

• Rury stalowe w izolacji z wełny mineralnej do Ø 219 mm.

• Rury stalowe w izolacji z wełny mineralnej do Ø 219 mm.

• Rury miedziane w izolacji z wełny mineralnej do Ø 54 mm.

• Rury miedziane w izolacji z wełny mineralnej do Ø 54 mm.