OGNIOCHRONNY USZCZELNIACZ AKRYLOWY ACR 240

Uszczelniacz akrylowy ACR 240 jest przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów poprzez otwory w ognioodpornych ścianach i stropach. Może być stosowany do uszczelniania dylatacji liniowych i otworów przejść instalacji. Uszczelniacz ACR 240 w kontakcie z ogniem zwiększa objętość i domyka wszelkie otwory dookoła przejść w sytuacji, kiedy wszelkie otwory łatwopalne lub łatwo topliwe substancje spalają się. Uszczelniacz powinien być stosowany na odpowiednich podkładach (materiałach wypełniających) tak, aby został zapewniony odpowiedni współczynnik szerokość/głębokość wypełnienia. Szerokość otworu powinna wynosić min. 10 mm, aby umożliwić odpowiednie wpasowanie materiału uszczelniającego i zapewnić odpowiednią głębokość uszczelnienia.DOKUMENTY DO POBRANIA:
Art. nr. 0893 311 000 – Objętość netto 310 mlSprawdź produkt w sklepie internetowym
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 219 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 1,5 do 14,2 mm.

• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 219 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 1,5 do 14,2 mm.

• Rury miedziane do Ø 54 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 0,9 do 14,2 mm.

• Rury miedziane do Ø 54 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 0,9 do 14,2 mm..


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach elastycznych o minimalnej grubości 100 mm:
• Rura stalowa do Ø 22mm bez izolacji, grubość ścianki od 3 do 11 mm.

• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 219 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.

• Rury miedziane do Ø 54 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w stropach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury ze stali miękkiej do Ø 16 mm bez izolacji, grubość ścianki od 1,5 do 7,5 mm.

• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 219 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.

• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 219 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.

• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 219 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.

• Rury miedziane do Ø 54 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość od 0,9 do 14,2 mm.

• Rury miedziane do Ø 54 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość od 0,9 do 14,2 mm.