SZNUER OGNIOCHRONNY FP DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Sznur ogniochronny FP to elastyczna, sprężysta lina, wykonana z włókien mineralnych, do uszczelnień ogniochronnych pionowych i poziomych szczelin i złączy liniowych przegród budowlanych o określonej odporności ogniowej.ZASTOSOWANIE:


Złącza liniowe

Uszczelnianie szczelin oraz pionowych i poziomych złączy liniowych ścian sztywnych i stropów o klasie odporności ogniowej do EI 180 - zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-19/0668. Sznur może być stosowany do instalacji w konstrukcjach ścian sztywnych o grubości ≥ 100 mm oraz konstrukcjach stropów sztywnych o grubości ≥ 150 mm. Sznur o średnicy 30 mm może być stosowany do szczelino szerokości od 17 do 27 mm.DOKUMENTY DO POBRANIA:
Art. nr. 5898 000 530 – rolka 20m, średnica 30 mm