OGNIOCHRONNY USZCZELNIACZ AKRYLOWY ACR 240

Uszczelniacz akrylowy ACR 240 jest przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów poprzez otwory w ognioodpornych ścianach i stropach. Może być stosowany do uszczelniania dylatacji liniowych i otworów przejść instalacji. Uszczelniacz ACR 240 w kontakcie z ogniem zwiększa objętość i domyka wszelkie otwory dookoła przejść w sytuacji, kiedy wszelkie otwory łatwopalne lub łatwo topliwe substancje spalają się. Uszczelniacz powinien być stosowany na odpowiednich podkładach (materiałach wypełniających) tak, aby został zapewniony odpowiedni współczynnik szerokość/głębokość wypełnienia. Szerokość otworu powinna wynosić min. 10 mm, aby umożliwić odpowiednie wpasowanie materiału uszczelniającego i zapewnić odpowiednią głębokość uszczelnienia.DOKUMENTY DO POBRANIA:
Art. nr. 0893 311 000 – Objętość netto 310 mlSprawdź produkt w sklepie internetowym
Uszczelnianie złączy liniowych:
• Ściany elastyczne o grubości minimalnej 100 mm; szerokość szczeliny do 30 mm, głębokość wypełnienia do 25 mm, wypełnienie (podkład) z wełny mineralnej.Uszczelnianie złączy liniowych:
• Ściany sztywne o grubości minimalnej 150 mm; szerokość szczeliny do 30 mm, głębokość wypełnienia do 25 mm, wypełnienie (podkład) z wełny mineralnej.
Uszczelnianie złączy liniowych:
• Stropy sztywne o grubości minimalnej 150 mm; szerokość szczeliny do 100 mm, głębokość wypełnienia do 25 mm, wypełnienie (podkład) z wełny mineralnej.