OGNIOCHRONNY USZCZELNIACZ AKRYLOWY ACR 240

Uszczelniacz akrylowy ACR 240 jest przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów poprzez otwory w ognioodpornych ścianach i stropach. Może być stosowany do uszczelniania dylatacji liniowych i otworów przejść instalacji. Uszczelniacz ACR 240 w kontakcie z ogniem zwiększa objętość i domyka wszelkie otwory dookoła przejść w sytuacji, kiedy wszelkie otwory łatwopalne lub łatwo topliwe substancje spalają się. Uszczelniacz powinien być stosowany na odpowiednich podkładach (materiałach wypełniających) tak, aby został zapewniony odpowiedni współczynnik szerokość/głębokość wypełnienia. Szerokość otworu powinna wynosić min. 10 mm, aby umożliwić odpowiednie wpasowanie materiału uszczelniającego i zapewnić odpowiednią głębokość uszczelnienia.DOKUMENTY DO POBRANIA:
Art. nr. 0893 311 000 – Objętość netto 310 mlSprawdź produkt w sklepie internetowym
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Kable elektryczne do Ø 21 mm.


• Kable elektryczne do Ø 80 mm pojedyncze lub w wiązkach.


• Kable elektryczne do Ø 80 mm pojedyncze lub w wiązkach.


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach elastycznych o minimalnej grubości 100 mm:
• Kable elektryczne do Ø 21 mm pojedyncze lub w wiązkach.


• Kable elektryczne do Ø 80 mm pojedyncze lub w wiązkach.


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w stropach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Kable elektryczne do Ø 21 mm.


• Kable elektryczne do Ø 27 mm.


• Kable elektryczne do Ø 80 mm pojedyncze lub w wiązkach.