KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY FP PIPE COLLAR

FP PIPE COLLAR to specjalne metalowe kołnierze, wyściełane grafitową wkładką, do uszczelniania przejść instalacyjnych rur palnych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej. W przypadku ścian murowanych/betonowych szczeliny pomiędzy rurą a konstrukcją o wielkości poniżej 8mm muszą być uszczelnione produktem ACR 240 tak, aby przykrył on otwór, a w przypadku szczelin o wielkości 8 mm i większych należy zastosować uszczelnienie produktem ACR 240 o głębokości 20 mm na podkładzie z wełny mineralnej kamiennej o głębokości 20 mm. W stropach szczeliny pomiędzy rurą a konstrukcją o wielkości poniżej 10 mm muszą być uszczelnione wełną mineralną kamienną o głębokości 20 mm tak, aby wypełniła ona otwór, a w przypadku szczelin o wielkości 10 mm lub powyżej należy zastosować uszczelnienie produktem ACR 240 o głębokości 10 mm na na podkładzie z wełny mineralnej kamiennej o głębokości 40 mm. Kołnierze FP Pipe Collar celowo mają większe rozmiary, aby zapewnić naturalny kąt nachylenia rur oraz skompensować wady powstałe w trakcie instalacji rur.DOKUMENTY DO POBRANIA:
Sprawdź produkt w sklepie internetowym
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury plastikowe do Ø 160 mm.


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w stropach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury plastikowe do Ø 160 mm.