PŁYTA FPMF BOARD

Płyta FPMF Board zapewnia ognioodporność ścian działowych i stropów, w których znajdują się przejścia instalacyjne. Powłoka pokrywająca płytę stanowi ważną barierę dla dymu, ognia i gorących gazów zmniejszając tempo w jakim środek z wełny mineralnej nagrzewa się a tym samym zapewnia bardziej korzystne rozproszenie wysokiej temperatury. Ściany elastyczne powinny mieć grubość min. 100 mm, natomiast ściany i stropy sztywne min. 150 mm. Płyta ogniochronna FPMF Board powinna być stosowana do przepustów o maksymalnych wymiarach 1200 x 2400 mm, co odpowiada otworowi okrągłemu o średnicy Ø 192 cm. Całkowita powierzchnia zajmowana przez instalację nie może być większa niż 60% całkowitej powierzchni przekroju przejścia instalacyjnego. Minimalny odstęp pomiędzy przylegającymi przejściami powinien wynosić 20 cm (przejścia pojedyncze 10 cm). Przez otwór może przechodzić kilka różnych instalacji, nie mogą się one jednak znajdować bliżej nic 30 mm od krawędzi uszczelnienia lub innych instalacji.DOKUMENTY DO POBRANIA:
Art. nr. 0893 308 910 – jednostronne pokrycie farbą ogniochronną / Wymiary płyty: 1200 x 600 x 50 mm (powierzchnia ryflowana)


Sprawdź produkt w sklepie internetowym

Art. nr. 0893 303 921 – dwustronne pokrycie farbą ogniochronną / Wymiary płyty: 1200 x 600 x 60 mm (powierzchnia ryflowana)


Sprawdź produkt w sklepie internetowym
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury kompozytowe Alupex w izolacji z wełny mineralnej do Ø 75 mm.

• Rury kompozytowe Alupex w izolacji z wełny mineralnej do Ø 75 mm.


Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach elastycznych o minimalnej grubości 100 mm:
• Rury kompozytowe Alupex w izolacji z wełny mineralnej do Ø 75 mm.