Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to bardzo efektywny sposób zabezpieczenia budynków przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu. Niszczycielska siła ognia jest powszechnie znana. Przegrody ogniowe minimalizują rozprzestrzenianie się ognia i zapobiegają powstawaniu strat i przede wszystkim chronią życie ludzkie, pozwalając na bezpieczne opuszczenie zagrożonych części budynków. Czas to główny powód, dla którego stosowanie przegród jest najbardziej efektywną metodą do walki z rozprzestrzenianiem się ognia. Ogień może rozprzestrzeniać się tak szybko, że żadna jednostka gaśnicza nie jest w stanie zapobiec stratom.Pożar budynku mieszkalnego może go zniszczyć całkowicie zanim straż pożarna w ogóle się pojawi. Izolacja pomieszczeń, gdzie pożar jest mniej prawdopodobny, zmniejsza wpływ pożaru na resztę budynku i daje strażakom więcej czasu na ugaszenie ognia zanim się rozprzestrzeni. Przegroda przeciwpożarowa może powstrzymać pożar nawet przez 240 minut, co daje szansę na bezpieczną ewakuację, dojazd straży pożarnej i zgaszenie pożaru - o ile ten nie zgaśnie sam na skutek braku tlenu lub po strawieniu materiału palnego w danym pomieszczeniu.Jednym z wielu elementów budynku, którym stawiane są wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, są uszczelnienia przejść instalacyjnych w ścianach i stropach. Chodzi tu jednak nie tylko o same przegrody. W pomieszczeniach gdzie pożar jest prawdopodobny należy brać również pod uwagę usytuowanie użytkowników, rodzaj czynności tam wykonywanych, trasy ewakuacyjne, alarm przeciwpożarowy oraz inne powiązane systemy bezpieczeństwa, które mają zapewnić bezpieczną ewakuację. Ewakuacja korytarzami wypełnionymi dymem może doprowadzić do dezorientacji i zwiększenia ryzyka utraty zdrowia i życia.Firma WÜRTH oferuje proste i łatwe do zastosowania rozwiązania, opracowane i przetestowane na przejściach i instalacjach takich jak w prawdziwych budynkach, dostosowane do wymogów firm budowlanych zajmujących się uszczelnianiem przejść instalacyjnych i złączy liniowych. System wyrobów do ochrony przeciwepożarowej firmy WÜRTH zapewnia spełnienie wymagań warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie klas odporności pożarowej przegród budowlanych.